Bomen Rooien (pagina 2)

La Pagonda Tuinen heeft de expertise om deze bomen te rooien. Veilig en met beleid worden deze bomen gesloopt en naar wens van de klant afgevoerd. Soms mogen de wortels in de grond blijven bv in het bos of in een bossingel, maar bij een aanbouw of aanleg van een nieuwe tuin zullen deze vaak verwijderd moeten worden. Dit zal gebeuren door een graafmachine groot of klein. Dit zal afhangen van de situatie ter plaatse en grootte van de boom.

Als er bomen kritisch langs huizen staan kan La Pagonda Tuinen er voor zorgen dat deze bomen met behulp van klimlijnen en afhangtuig gesloopt worden. Zo zal er geen schade ontstaan aan gebouwen of andere zaken direct in de omgeving van de boom.